Bedragen Wajong 2017

Wat zijn de Bedragen Wajong 2017?

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonggehandicapten een uitkering op minimumniveau. De basis (afgeleid van het bruto minimumloon) waarop de uitkering wordt berekend, gaat per 1januari 2017 omhoog. Ook de basisbedragen voor Wajongers beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de bruto minimumjeugdlonen, worden op die datum verhoogd.Bedragen 1 januari 2017

De grondslagen voor de uitkeringen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen, die worden
afgeleid van de minimum(jeugd)lonen, worden ook per 1 januari 2017 aangepast. De bedragen per dag (exclusief vakantietoeslag) worden onderstaand weergegeven.

Grondslagen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen vanaf 23 jaar 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
Grondslag excl. vakantiegeld € 71,34 € 60,64 € 51,72 € 43,87 € 37,45 € 32,46

Voor Wajong-gerechtigden onder de 23 jaar worden de hoogtes van de tegemoetkoming per 1 januari 2017 aangepast.

Wajong-tegemoetkoming vanaf 23 jaar 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
– per maand
– per jaar
€ 1,92
€ 23,04
€ 4,66
€ 55,92
€ 9,46
€ 113,52
€ 15,78
€ 189,36
€ 16,43
€ 197,16